Wet Scrubber

 WET SCRUBBER SYSTEM

บริษัทเคทีวายก้าวไกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเป็นผู้นำเกี่ยวกับระบบบำบัดอากาศและบำบัดมลพิษทางอากาศและบำบัดฝุ่นทุกชนิดให้กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมงานด้านที่เกี่ยวกับการผลิตที่มีสารเคมีเจือปนในอากาศและฝุ่นที่เกิดจากขบวนการผลิตต่างๆและพวกก๊าซพิษและมลพิษต่างๆ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบบำบัดอากาศที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีที่จะคอยตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการพื้นฐานของระบบบำบัดอากาศแบบเปียกสำหรับขบวนการบำบัดเบื้องต้นและการบำบัดขั้นสุดท้ายของก๊าซไอเสียที่มีสารปนเปื้อน
ในพื้นที่ ที่มีการกำจัด จะเริ่มด้วยกระบวนการฉีดน้ำอย่างเข้มข้นเพื่อดักจับอนุภาคฝุ่นในกระแสก๊าซเข้ากับน้ำ ในเวลาเดียวกัน ก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงจะถูกทำให้เย็นตัวลงจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว และเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำที่เกาะตัวกันเป็นฝุ่นจะถูกกำจัดออกจากกระแสก๊าซด้วยเครื่องแยกแบบแรงเหวี่ยง เครื่องฟอกอากาศแบบเปียกทำงานในวงจรน้ำแบบปิดเพื่อการบำบัดอากกาศให้มีความสะอาดปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก่อนจะปล่อยสู่บรรยากาศด้านนอก