บริษัทเคทีวายก้าวไกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

* เป็นผู้นำเรื่องระบบระบายอากาศในทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็น อาคาร โรงงาน บ้านพักอาศัย (หมดห่วงเรื่องความร้อนและอุณภูมิที่สูงและกลิ่นไม่พึ่งประสงค์และฝุ่นทุกชนิด)
 
* เป็นมืออาชีพการออกแบบระบบระบายอากาศตามหลักมาตรฐานสากล ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าในทุกสภาวะอากาศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบายความร้อน เรื่องฝุ่นละอองต่างๆทุกชนิด ด้วยทีมงานวิศวกรออกแบบของเราที่มีความชำนาญการด้านเฉพาะเกี่ยวกับด้านอากาศโดยตรง
 
* งานติดตั้งระบบระบายอากาศ ระบบดูดอากาศ ระบบเติมอากาศ ระบบกำจัดฝุ่นละอองต่างๆ ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆ ทางเรามีความชำนาญการในงานติดตั้งด้วยทีมงานช่างที่มีความรู้ ความสมารถ ตอบสนองลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณภาพของงานติดตั้ง และการดูแลใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดี และราคาเป็นกันเองกับลูกค้าที่ใช้บริการกับทางเรา