Dust Collector System

Dust Collector System

บริษัทเคทีวายก้าวไกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเป็นผู้นำเกี่ยวกับระบบบำบัดอากาศและบำบัดมลพิษทางอากาศและบำบัดฝุ่นทุกชนิดให้กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมงานด้านที่เกี่ยวกับการผลิตที่มีสารเคมีเจือปนในอากาศและฝุ่นที่เกิดจากขบวนการผลิตต่างๆและพวกก๊าซพิษและมลพิษต่างๆ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบบำบัดอากาศที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีที่จะคอยตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Dust Collector เป็นระบบบำบัดฝุ่นด้วยวิธีการกรองฝุ่นหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศที่มีความเข้มข้นสูง ก่อนจะปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ