Wet Scrubber System

Wet Scrubber System

บริษัทเคทีวายก้าวไกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเป็นผู้นำเกี่ยวกับระบบบำบัดอากาศและบำบัดมลพิษทางอากาศและบำบัดฝุ่นทุกชนิดให้กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมงานด้านที่เกี่ยวกับการผลิตที่มีสารเคมีเจือปนในอากาศและฝุ่นที่เกิดจากขบวนการผลิตต่างๆและพวกก๊าซพิษและมลพิษต่างๆ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบบำบัดอากาศที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีที่จะคอยตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       
                 

 การออกแบบระบบบำบัดอากาศแบบเปียกหรืออุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศใดๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกระบวนการทางอุตสาหกรรมและลักษณะของสารมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะของก๊าซที่ไหลเข้าและคุณสมบัติของฝุ่น  มีความสำคัญเป็นอันดับแรก ระบบบำบัดอากาศสามารถออกแบบให้เก็บอนุภาคหรือก๊าซมลพิษ ความสามารถรอบด้านของระบบบำบัดอากาศแบบเปียกทำให้สามารถสร้างได้หลายรูปแบบ โดยทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการสัมผัสที่ดีระหว่างของเหลวและก๊าซที่ปนเปื้อน ระบบบำบัดอากาศแบบเปียกจะขจัดฝุ่นละอองหรือก๊าซพิษโดยอาศัยหลักการอากาศที่ไหลเข้าระบบWes Scrubberจะต้องไหลสวนทางกับสเปย์ น้ำที่โปรยลงมาจากหัวฉีดน้ำที่สเปรย์เป็นหยดน้ำเล็กๆกระจากทั่วพื้นที่ ที่อากาศไหลผ่าน สเปย์น้ำจะนำฝุ่นระอองหรือสารปนเปื้อนลงมาที่ด้านล่างแท๊งค์ของระบบWes Scrubber อากาศที่ไหลออกจากระบบ Wes Scrubber จะเป็นอากาศที่ไม่มีสารหรือมลพิษเจือปน ออกไปสู่บรรยากาศด้านนอก